Wat is duurzaam geproduceerd hout?

Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Dat betekent dat hout op een duurzame manier geoogst wordt zodat alle bosfuncties behouden blijven, de bosarbeiders onder veilige omstandigheden en tegen een redelijk loon hun werk kunnen doen en de rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd.

In juni 2008 zijn door de Nederlandse overheid de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout vastgesteld. De zogenaamde Dutch Procurement Criteria for Timber, ofwel de TPAS-criteria. Deze bevatten principes en criteria voor duurzaam bosbeheer,  de handelsketen (Chain of Custody) en het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen. 

Vastgesteld is dat hout dat  PEFC of FSC gecertificeerd is, in ieder geval voldoet. Biedt uw leverancier hout aan dat niet is gecertificeerd onder één van deze twee certificeringsystemen, dan is alternatief bewijs nodig dat het hout inderdaad voldoet aan de principes voor duurzaam bosbeheer zoals die in TPAS staan gedefinieerd. Meer informatie over TPAS vindt u op de website van het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) en op deze website vindt u meer informatie over alternatief bewijs.