Wat is duurzaam geproduceerd papier?

Voor de productie van hout en papier worden zowel nieuwe als gerecyclede vezels gebruikt. Hout is de belangrijkste grondstof voor nieuwe vezels en is daarmee één van de belangrijkste grondstoffen voor de papier- en kartonsector. Het merendeel van de grondstoffen voor de papierproductie in Europa komt uit Europese bossen, die doorgaans (maar zeker niet in alle gevallen) duurzaam beheerd worden. Echter, er komen ook pulp en papierproducten uit andere regio’s zoals Rusland en Noord en Zuid-Amerika, waar duurzaam bosbeheer niet per se vanzelfsprekend is.

Net als bij hout zijn de keurmerken FSC en PEFC ook relevant voor papier. Beide systemen voor duurzaam bosbeheer worden binnen het Nederlandse inkoopbeleid geaccepteerd als bewijs dat het gebruikte hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Zowel FSC als PEFC hebben een ‘recycled label’ voor papier grotendeels gemaakt van ‘post-consumer’ gerecycled materiaal. Drukwerk met de claim dat de gebruikte houtvezels in het papier afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd (FSC of PEFC) bos, kunnen alleen verkregen worden bij een bedrijf met een FSC- of PEFC- CoC-certificaat. Een overzicht van de CoC-gecertificeerde drukkers is te vinden op de website van FSC of PEFC.

Bij het inkopen van duurzaam geproduceerd papier is echter niet alleen de herkomst van het vezelmateriaal van belang. Er wordt ook gekeken naar het productieproces van het papier: bijvoorbeeld gebruik van ongewenste stoffen, emissies naar water en lucht, energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn in Europa enkele milieukeurmerken voor kantoorpapier (kopieer- en printpapier) die deze zaken afwegen. De drie bekendste zijn het EU Ecolabel, Nordic Swan en het Blaue Engel keurmerk. Het Blaue Engel keurmerk richt zich alleen op 100% gerecycled papier, de andere twee keurmerken richten zich zowel op de inzet van gerecyclede vezels als nieuwe vezels. Deze keurmerken voor papier of drukwerk garanderen echter niet automatisch dat het papier ook gemaakt is van houtvezels uit gecertificeerde bossen, daarvoor moet het papier ook een FSC- of PEFC-certificaat hebben. Meer informatie over verschillende keurmerken die worden gebruikt voor papier en verpakkingen vindt u op de website www.papierenkarton.nl/keurmerken/.