Geaccepteerde keurmerken 

De Timber Procurement Assessment Commitee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen (keurmerken) voor duurzaam bosbeheer en de handelsketen aan de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid.  De volgende keurmerken zijn op dit moment door de Nederlandse overheid geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout: FSC en PEFC. Onder PEFC vallen verschillende keurmerken. 

Daarnaast is het handelsketen controlesysteem (CoC) van Keurhout (KH) toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid. Dit betekent dat Keurhout CoC-gecertificeerde bedrijven hout kunnen leveren dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid (mits de input ook FSC- of PEFC-gecertificeerd is).

        

Voor papier zijn de drie bekendste keurmerken het EU Ecolabel, Nordic-Swan en het Blaue Engel keurmerk. Deze keurmerken voor papier of drukwerk garanderen echter niet automatisch dat het papier ook is gemaakt van houtvezels uit duurzaam beheerde bossen. Daarom is het stellen van eisen aan de herkomst van de vezels ook van belang. 

Om het duurzaam inkoopbeleid voor papier handen en voeten te geven heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) voor verschillende productgroepen criteriadocumenten ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op de duurzaamheidseisen van het EU Ecolabel. In het algemeen kan gesteld worden dat producten met het Nordic Swan-keurmerk ook voldoen aan het EU Ecolabel en daarmee aan de eisen in de criteriadocumenten. Producten met het Blaue Engel-keurmerk voldoen niet automatisch aan de geformuleerde criteria. De criteriadocumenten voor papier vind u op de website www.pianoo.nl.