Alternatief bewijs

Hout dat niet gecertificeerd is, maar waarvan het bewijs van duurzaamheid wel anderszins is geleverd, moet volgens het Europees aanbestedingsrecht ook kunnen worden ingekocht.  Hout is niet gecertificeerd als één (of meerdere) schakel(s) in de keten niet gecertificeerd zijn om duurzaam geproduceerd hout te verhandelen (men spreek dan van de zgn. ‘broken Chain of Custody’) en/of het hout niet afkomstig is uit een gecertificeerd bos. 

Indien u als inkoper niet-gecertificeerd hout wenst in te kopen, zal een procedure gestart moeten worden om te beoordelen of het hout voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. De leverancier (inschrijver) moet dan bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de minimumeis voor het inkopen van duurzaam geproduceerd hout wordt voldaan. 

a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence:

b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement  Requirements;

- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):

Deze documenten zijn tevens te vinden op de website van TPAC.