Duurzaam geproduceerd papier

Iedere dag gaan er bijna ongemerkt stapels papier en karton door onze handen. In Nederland gebruiken we per jaar ongeveer 200 kilo papier en karton per persoon. Voor de productie van al dat papier en karton worden zowel nieuwe als gerecyclede vezels gebruikt. Hout is de belangrijkste grondstof voor nieuwe vezels en is daarmee één van de belangrijke grondstoffen voor de papier- en kartonsector. Producenten en consumenten van papier en karton(producten) kunnen daarmee een belangrijke rol vervullen in bosbehoud en duurzaam bosbeheer wereldwijd. Voor het voortbestaan van de bossen is het immers van groot belang dat de houtvezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. 

Daarnaast wordt de milieu-impact van de productie van papier zo veel mogelijk ingeperkt door: