Papier

Commitment: Uw organisatie

Er wordt in Nederland nogal wat papier gebruikt. In uw organisatie gaat er op jaarbasis vast ook veel papier doorheen. Door duurzaam geproduceerd papier te gebruiken kunt u het milieu sparen en een bijdrage leveren aan duurzaam bosbeheer. Wordt er in uw organisatie al duurzaam hout ingekocht? 

In mijn organisatie zijn we hard aan de slag met het inkopen van duurzaam geproduceerd papier en karton.

 1. Jazeker.
 2. Op papier wel, in de praktijk gaat er wel eens wat mis.
 3. Ik weet het niet.
 4. Nee.

Commitment: Wat is duurzaam geproduceerd papier?

Zowel de Rijksoverheid als lokale overheden hebben afgesproken om 100% duurzaam in te kopen. Als u duurzaam papier of karton wilt inkopen, waar moet u dan op letten? 

Waaraan moet duurzaam geproduceerd papier voldoen binnen het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid?

 1. Papierproducten die voldoen aan de eisen in de (per specifieke productgroep) opgestelde criteriadocumenten.
 2. Papierproducten met een FSC- of PEFC- keurmerk.
 3. Papierproducten met een milieukeurmerk zoals EU Ecolabel.

Commitment: Belang van duurzaam geproduceerd papier

Door duurzaam geproduceerd papier en karton te gebruiken kunnen consumenten een belangrijke bijdrage positieve impact realiseren. Maar impact waarop precies?  

Waarom is het belangrijk om duurzaam geproduceerd papier te gebruiken?

 1. Omdat we behoorlijk veel papier en karton gebruiken, wel 200 kilo per persoon per jaar. Duurzaam geproduceerd papier komt van duurzaam beheerde bossen en is op een schone manier geproduceerd. De omschakeling van gewoon papier naar duurzaam geproduceerd papier heeft door de grote hoeveelheid die we gebruiken zeker zin.
 2. Hout is de belangrijkste grondstof voor nieuwe papiervezels (naast gerecyclede vezels). Als je duurzaam geproduceerd hout koopt kun je bijdragen aan bosbehoud en goed bosbeheer.
 3. Omdat duurzaam geproduceerd papier op een milieuvriendelijke manier is geproduceerd.

Commitment: Papier duurzaam gebruiken

Naast het gebruik van duurzaam geproduceerd papier kunt u nog meer doen om de eventuele negatieve impact van de papierproductie zo klein mogelijk te houden. 

Naast het gebruiken van duurzaam papier kunt u nog meer doen om de milieu-impact van papiergebruik te verlagen.

 1. Kritisch kijken welk papier ik gebruik voor welke toepassing, in sommige gevallen kan iets grijzer of dunner papier ook prima.
 2. Zorgen dat het papier in ieder geval apart wordt opgehaald, zodat het gemakkelijk kan worden gerecycled.
 3. Beide bovenstaande antwoorden zijn juist.

Inkoop: Welke producten?

Moet elke papiertje duurzaam geproduceerd zijn? Van uw visitekaartjes tot memo-stickers? 

Voor welke papierproducten geldt de eis dat er duurzaam moet worden ingekocht?

 1. De eis voor duurzaam papier geldt voor alle papierproducten. Van visitekaartjes en kladblokken tot printpapier en drukwerk.
 2. Voor alle papierproducten vanaf een minimum aankoopbedrag.
 3. Alleen voor die producten waarvan een duurzame variant beschikbaar is.
 4. Voor de producten die uw organisatie belangrijk vindt.

Inkoop: Aandachtspunten

De regels voor papier zijn niet helemaal hetzelfde als de regels voor houtenproducten. Dat komt omdat er een aantal bewerkingen nodig zijn om daadwerkelijk papier te maken. 

Waar moet u aan denken als u duurzaam geproduceerd papier of papierproducten wilt kopen?

 1. Om de specificaties van uw opdracht. Welke ‘witheid’, hoe dik moet het papier zijn, hoeveel kunt u in één keer bestellen om kosten te besparen enz.
 2. In de offerteaanvraag moet duidelijk staan dat het papier moet voldoen aan de eisen voor het inkopen van duurzaam geproduceerd papier zoals de Nederlandse overheid die stelt.
 3. De bovenstaande antwoorden zijn juist.

Inkoop: Houtvrij papier

Als u papier inkoopt hebt u vast wel eens de term 'houtvrij' in de specificaties gezien. Wat betekent dat eigenlijk voor de mate van duurzaamheid van het papier? 

Waar moet u op letten als u houtvrij papier inkoopt?

 1. Op dezelfde zaken als op houthoudend papier. De term ‘Houtvrij’ is een beetje verwarrend, omdat houtvrij papier wel degelijk gemaakt is van hout.
 2. Nergens op want ik weet met houtvrij papier zeker dat ik voldoe aan de duurzaamheidscriteria.

Aanbesteding: Een voorbeeld

Omdat het erg tijdrovend en duur is om voor elk pak printpapier naar de winkel te gaan of uw leverancier te bellen, werkt u waarschijnlijk met contracten voor grotere hoeveelheden papier. Met welke partij gaat u een dergelijk vast contract aan? 

U wilt een raamcontract opstellen voor de levering van papier voor de komende 4 jaar. Welke partij gunt u dit contract?

 1. De partij die tegen de gunstigste voorwaarden kan leveren.
 2. De partij die tegen de gunstigste voorwaarden kan leveren, gegeven het feit dat deze aan de minimale eisen voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid
 3. Ik kies de partij die ik het beste ken en waar we al vaker mee samenwerken.

Controle

U bent als inkoper verantwoordelijk voor de inkoop van duurzaam geproduceerde producten. Daarom is het verstandig om schriftelijk bevestigd te krijgen dat er, in dit geval, duurzaam geproduceerd papier is geleverd. Maar hoe kunt u het beste controleren of alles volgens afspraak is verlopen? 

Op welke manier controleert u of er ook daadwerkelijk duurzaam geproduceerd papier is geleverd?

 1. Dit controleer ik niet, dat is niet nodig, ik vertrouw op de (mondelinge) verklaring van de opdrachtnemer.
 2. Ik zoek op in de FSC- of PEFC-database of de opdrachtnemer gecertificeerd is.
 3. Ik controleer de factuur en/of pakbonnen of er vermeld staat dat de geleverde producten FSC- of PEFC- gecertificeerd zijn en een milieukeurmerk zoals het EU Ecolabel hebben.

Einde module!

U heeft nu alle negen vragen beantwoord. Hoe is het gegaan? Hieronder leest u wat uw score betekent. Heeft u nog niet zo goed gescoord? Geen nood, op deze website vindt u alle informatie die u kan helpen om het inkopen van duurzaam geproduceerd hout beter in de vingers te krijgen.