Grond, weg en waterbouw & utiliteit

Commitment: Uw organisatie

Alle overheden in Nederland hebben afgesproken duurzaam in te kopen om daarmee de vraag naar duurzaam geproduceerde producten te vergroten. Elke organisatie bepaalt zelf op welke manier er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Weet u hoe uw organisatie deze ambitie heeft opgepakt? 

In mijn organisatie zijn we hard aan de slag met het duurzaam inkopen van hout.

 1. Jazeker, zowel in het beleid als de praktijk.
 2. Op papier wel, in de praktijk gaat er wel eens wat mis.
 3. Ik weet het niet.
 4. Nee.

Commitment: Wat is duurzaam geproduceerd hout?

Zowel de Rijksoverheid als lokale overheden hebben afgesproken om 100% duurzaam in te kopen. Dat geldt voor alle producten en dus ook voor hout en papier. Maar weet u wat er precies wordt verstaan onder duurzaam geproduceerd hout? 

Welk hout voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid?

 1. Alléén FSC-gecertificeerd hout.
 2. Alléén PEFC- gecertificeerd hout.
 3. Hout dat voldoet aan de principes voor duurzaam bosbeheer zoals vastgelegd in de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid (TPAS).

Inkoop: Wie is er verantwoordelijk?

Er zijn binnen een organisatie vaak verschillende personen betrokken bij het inkoopproces. Hoe is dat in uw organisatie geregeld? Weet iedereen precies wat zijn of haar rol is?

Wie zorgt er binnen uw organisatie voor dat er met duurzaam geproduceerd hout wordt gewerkt?

 1. De beleidsmedewerker of projectleider die de opdracht geeft een bestek te schrijven.
 2. De bestekschrijver.
 3. De directievoerder die tijdens het project in de gaten houdt of alles goed gaat.
 4. In de hele organisatie moet commitment zijn voor duurzaam inkopen, van het bestuur tot de werkvloer. Zowel de projectleider, bestekschrijver, directievoerder, als het management van de organisatie dragen bij aan het realiseren van het gebruik van hout dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid.

Inkoop: Welke producten?

Nederlandse overheden hebben afgesproken om binnen afzienbare tijd duurzaam in te kopen. Maar voor welke producten geldt die belofte eigenlijk? 

Voor welke producten geldt de eis dat er aantoonbaar duurzaam hout gebruikt moet worden?

 1. Voor alle producten. Van stoelen, tafels en raamkozijnen tot houten bruggen. De eis voor duurzaam papier geldt ook voor alle producten. Van visitekaartjes en kladblokken tot printpapier en drukwerk.
 2. Voor alle houtproducten vanaf een minimum aankoopbedrag.
 3. Alleen voor die houtproducten waarvan een duurzame variant beschikbaar is.
 4. Voor de houtproducten die uw organisatie belangrijk vindt.

Aanbesteding: Een voorbeeld

In uw gemeente moet een houten fietsbrug komen. De realisatie van de brug wordt aanbesteed. U wilt zich ervan verzekeren dat er gebruik wordt gemaakt van hout dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid. Wat is in deze eerste fase van belang? 

Wat is in deze eerste fase van de aanbesteding van belang?

 1. Dat goed wordt nagedacht wat voor soort brug er moet komen (materiaal, onderhoud, esthetiek).
 2. Dat al in de opdrachtomschrijving wordt verwezen naar de eis voor het gebruik van hout dat voldoet aan de principes voor duurzaam bosbeheer, zoals vastgelegd in de TPAS-criteria.
 3. Dat er prestatie-eisen worden voorgeschreven, maar geen specifieke houtsoorten.
 4. Alle bovenstaande antwoorden zijn van belang.

Aanbesteden: Communiceren over duurzaam geproduceerd hout

Communiceren is het halve werk. Het is goed om vroegtijdig kenbaar te maken dat u duurzaam geproduceerd hout wenst in te kopen en te gebruiken. Dat kunt u doen via de bestektekst, de begeleidende correspondentie (e-mail, brief etc.) en mondeling in uw contact met de opdrachtnemers. Maar waarom is het verstandig om daar al vroegtijdig over te communiceren? 

Waarom is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium te communiceren over de eis dat er aantoonbaar duurzaam hout geleverd moet worden?

 1. Misschien kunnen mijn vaste leveranciers geen duurzaam hout leveren.
 2. Om verrassingen gedurende het proces te voorkomen.
 3. De levertijd van duurzaam hout kan wat langer zijn.

Aanbesteden: Bestektekst

De bestektekst is een belangrijk document om uw wensen en eisen kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Hoe doet u dat wat betreft duurzaam geproduceerd hout? 

Vraagt u altijd om een specifiek keurmerk in een bestektekst?

 1. Ja, ik vraag altijd om een specifiek keurmerk.
 2. Nee, ik vraag altijd om hout dat voldoet aan de principes voor duurzaam bosbeheer, zoals vastgesteld in TPAS.

Aanbesteden: Houtsoorten

Er zijn populaire houtsoorten die veel worden gebruikt en er is een ontzettend groot aantal houtsoorten die veel minder bekend zijn. Onbekend maakt helaas vaak onbemind. Dat is jammer want veel van de minder bekende houtsoorten hebben vergelijkbare eigenschappen als hun bekendere collega's. 

Is het, gedacht vanuit het duurzaam inkopen, verstandig om een specifieke houtsoort voor te schrijven?

 1. Nee, want zo sluit je mogelijkerwijs houtsoorten uit die net zo geschikt zouden zijn voor de opdracht.
 2. Ja, ik vind het belangrijk om zelf te bepalen met welke houtsoort er wordt gewerkt.

Controle: Gedurende het proces

Wanneer kunt u controleren of er met hout wordt gewerkt dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid?

 1. Aan het begin, door de certificering of het alternatieve bewijs, zoals dat wordt aangeleverd door de aannemer te controleren.
 2. Aan het eind door de factuur te controleren.
 3. Gedurende het proces.
 4. Controleren is niet nodig, het staat goed in de bestekteksten en de aannemer moet maar zorgen dat er met hout wordt gewerkt dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid.

Controle: Certificering

In de praktijk zien we dat er binnen het duurzaam inkoop beleid vooral wordt gewerkt met gecertificeerd hout. Het komt minder vaak voor dat alternatief bewijs of projectcertificering wordt toegepast. Als u werkt met gecertificieerd hout moet de hele keten gecertificeerd zijn, de zogenaamde Chain-of-Custody (CoC)-certificering. Dat betekent dat een opdrachtnemer zelf ook gecertificeerd moet zijn. Maar hoe kunt u dat controleren? 

Hoe controleert u of een aannemer daadwerkelijk PEFC- of FSC-gecertificeerd is?

 1. Ik bekijk de kopie van het CoC-certificaat en zoek de opdrachtnemer op in de FSC- of PEFC-database.
 2. Ik vertrouw op de eigen verklaring van de opdrachtnemer.
 3. Ik vraag om een kopie van het FSC- of PEFC-certificaat van de opdrachtnemer.

Einde module!

U heeft nu alle tien vragen beantwoord. Hoe is het gegaan? Hieronder leest u wat uw score betekent. Heeft u nog niet zo goed gescoord? Geen nood, op deze website vindt u alle informatie die u kan helpen om het inkopen van duurzaam geproduceerd hout beter in de vingers te krijgen.