GWW en utiliteit

In de grond, weg en waterbouw (GWW) en de utiliteitssector wordt erg veel hout gebruikt. Door het hout duurzaam in te kopen kunnen grote stappen worden gezet om bossen wereldwijd te beschermen. In deze leermodule vindt u alles wat u moet weten over het verkrijgen van commitment binnen uw organisatie, het instrueren van de opdrachtnemer, het aanbestedingsproces en de controle. 

 

 

Start