Stap 3: Vraag of de leverancier/opdrachtnemer gecertificeerd is

Alleen gecertificeerde leveranciers  kunnen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout of papier leveren. Elke schakel in de keten – van houtkap tot eindproduct – die gecertificeerd hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt, moet zich laten certificeren. In het geval van papier geldt dat ook de drukkerij gecertificeerd moet zijn. Dit heet handelsketencertificering (ook wel Chain-of-Custody of CoC genoemd). Mist er een schakel, dan verliest het hout of het papier zijn certificaat. De keurmerken FSC en PEFC hanteren elk een eigen gecertificeerde handelsketen. 

Alleen bedrijven met een CoC-certificaat (van FSC of PEFC) zijn gerechtigd om duurzaam geproduceerd hout of papier te leveren onder respectievelijk FSC of PEFC. U moet er daarom goed op letten of op de offerte het CoC-nummer van het betreffende bedrijf staat vermeld. Bij twijfel kunt u het nummer eventueel controleren in de desbetreffende database van het certificeringsyteem. Kijk bijvoorbeeld in de database van PEFC of FSC

Tip

Indien een bedrijf niet gecertificeerd is, dan kunt u dit bedrijf stimuleren om zich te laten certificeren. Dat hoeft niet lang te duren (kan binnen enkele weken) en de kosten vallen in de meeste gevallen mee. In het geval van GWW of utiliteitsbouw kan ook worden gekozen voor projectcertificering, waarbij niet alle schakels in de keten gecertificeerd hoeven te worden, maar waarbij het projectcertificaat zekerheid biedt dat het in het (bouw)project gebruikte hout gecertificeerd is. Bedrijven met vragen over (project)certificering kunnen onder meer terecht bij FSC Nederland en PEFC Nederland