Stap 2.  Schrijf duurzaam hout en papier voor conform het overheidsbeleid voor duurzaam inkopen

 

Binnen het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid is hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd als het hout of de houten producten voldoen aan de principes voor duurzaam bosbeheer zoals die zijn vastgelegd in TPAS.  De keurmerken FSC en PEFC zijn goedgekeurd als bewijs dat aan de TPAS-criteria wordt voldaan. U kunt hier meer informatie vinden over de getoetste en toegelaten keurmerken. Ook is het mogelijk hout te gebruiken waarvan op een andere manier kan worden aangetoond dat het duurzaam is geproduceerd. Meer informatie daarover vindt u hier.

Voor papier voldoet u aan de regels als u  papier en kantoor inkoopt met een keurmerk voor de houtvezels (FSC of PEFC) en daarnaast een goedgekeurd milieukeurmerk, zoals Nordic Swan of EU Ecolabel.  Voor de verschillende papierproducten zijn criteriadocumenten opgesteld.  

Belangrijk voor het (aantoonbaar) inkopen van duurzaam geproduceerd hout, is het opnemen van een juiste tekst in het Programma van Eisen en het bestek. Let daarbij wel op dat het niet is  toegestaan om in de bestektekst naar specifieke keurmerken te vragen. 

Er is gelukkig een voorbeeld beschikbaar: 

Deze bestektekst helpt overheden om hout aan te besteden volgens de  geldende criteria voor het duurzaam inkopen van hout.  Ook bij STABU en  CROW zijn voorbeelden beschikbaar. 

​​ Tip

Van oudsher zijn inkopers en architecten gewend specifieke houtsoorten voor te schrijven en is er een voorkeur voor bepaalde houtsoorten. Het kan zijn dat niet alle houtsoorten op elk moment even goed (prijstechnisch) leverbaar zijn met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Door prestatie-eisen (fysisch mechanische eigenschappen, toepassing, verwerkbaarheid, duurzaamheidsklasse en uiterlijk) voor te schrijven in plaats van specifieke houtsoortnamen, ontstaat meer flexibiliteit.  Als een bepaalde houtsoort niet kan worden geleverd, heeft de leverancier de mogelijkheid alternatieve houtsoorten te leveren die wel voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid. Afhankelijk van het werk kunnen verschillende houtsoorten gecombineerd worden. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van één bepaalde houtsoort minder. Op www.houtdatabase.nl kunt u per toepassing zoeken naar geschikte houtsoorten die voldoen aan de TPAS-criteria. 

Door een toenemende vraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout kan er een tekort ontstaan voor bepaalde veel toegepaste houtsoorten met een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Dit probleem is goed te verhelpen door meer gebruik te maken van alternatieve houtsoorten. Vaak zijn andere houtsoorten met dezelfde functionele eigenschappen wel beschikbaar met een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Neem daarom in het bestek relevante prestatie-eisen op (fysisch mechanische eigenschappen, duurzaamheidsklasse, toepassing, verwerkbaarheid, uiterlijk) in plaats van specifieke houtsoorten. Op www.houtdatabase.nl kunt u per toepassing zoeken naar geschikte houtsoorten die voldoen aan de TPAS-criteria.