Meest gestelde vragen 

 

Wat is het verschil tussen duurzaam geproduceerd hout en verduurzaamd hout? 

Bij duurzaam inkopen van hout wordt meestal de term 'duurzaam geproduceerd hout' gehanteerd. Dit betekent dat het hout afkomstig is uit een duurzame bron (duurzaam beheerde bossen). De term 'duurzaam geproduceerd hout' zegt in dit geval niets over de verdere bewerking of duurzaamheid ('hoe lang het mee gaat') van het hout. Zo is op de markt ook verduurzaamd hout verkrijgbaar. De term 'verduurzaamd hout' slaat op de behandeling van hout om het te beschermen tegen micro-organismen (bacteriën en schimmels) of insecten (bijvoorbeeld de huisboktor en de meubelkever) om zo de levensduur van het hout te vergroten. Bij het opstellen van duurzaam inkoop criteria voor producten waarin hout is verwerkt, zoals bijvoorbeeld straatmeubilair, wordt dit type verduurzaamd hout op duurzaamheidscriteria getoetst. Zie www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen  voor de criteria. 

Een andere, nieuwere, vorm van houtverduurzaming is houtmodificatie. Bij houtmodificatie wordt door middel van een thermische behandeling of een behandeling met biologisch afbreekbare stoffen, zoals bijvoorbeeld azijnzuur, de levensduur van het hout verlengd. Gemodificeerd hout bevat over het algemeen geen milieubelastende stoffen. 

Wat is het verschil tussen FSC en PEFC?

Er zijn wereldwijd twee internationale keurmerken voor duurzaam bosbeheer, FSC en PEFC. Beide keurmerken hebben een eigen werkwijze en ontstaansgeschiedenis. 

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale organisatie opgericht in 1993 met een wereldwijde toonaangevende standaard voor duurzaam bosbeheer.   Het FSC-keurmerk wordt actief gesteund door verschillende milieuorganisaties. FSC staat voor duurzaam bosbeheer met een gelijkwaardig evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen en werkt op basis van 10 principes. 

PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification) is een internationale overkoepelende organisatie voor nationale certificeringssystemen, zoals het Maleisische MTCS en het Canadese CSA. De standaarden voor duurzaam bosbeheer worden per land opgesteld en getoetst aan de PEFC Sustainability Benchmark. Deze Benchmark bevat sociale, ecologische en economische criteria en wordt onderschreven door 149 landen. 

Waar vind ik een overzicht van alle toegelaten beoordelingssystemen? 

​Een overzicht van de beoordeelde en toegelaten certificatiesystemen vindt u hier

Is duurzaam geproduceerd goed beschikbaar?

Jazeker, het areaal gecertificeerd bos is de afgelopen jaren flink gestegen. Bijna al het naaldhout is gecertificeerd beschikbaar en ook het aanbod van gecertificeerd plaatmateriaal en hardhout wordt steeds groter. Voor naaldhout uit duurzaam beheerde Europese bossen geldt in principe geen meerprijs. Door hardhout of hardhouten producten op tijd bij uw leverancier of aannemer te bestellen en bovendien geen specifieke houtsoort voor te schrijven, kunt u de meerprijs voor gecertificeerd hout beperken. 

Mag ik één keurmerk voorschrijven?

Een bestektekst mag niet naar één specifiek keurmerk verwijzen, ook niet in combinatie met aanvullende eisen of vragen naar keurmerken die gelijkwaardig zijn aan éen specifiek keurmerk. Dit is gebaseerd op artikel 23, lid 6 van de Aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG. Schrijf dus geen specifiek keurmerk voor, maar verwijs naar de TPAS criteria in het bestek.

Er bestaan diverse certificatiesystemen (keurmerken) voor hout. Op dit moment zijn er meerdere systemen goedgekeurd voor het inkoopbeleid. In de praktijk wordt in bestekteksten nog wel eens verwezen naar één keurmerk. Dit kan echter prijsverhogingen in de hand werken en andere goedgekeurde keurmerken worden dan ten onrechte uitgesloten. Daarnaast is het mogelijk dat het aanbod van geschikt hout met dat specifieke keurmerk beperkt is. 

Ik gebruik houtvrij papier, hoef ik dan niet op de duurzaamheid van het papier te letten? 

Houtvrij papier is (in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden)  niet vrij van hout, dus u moet zeker op de duurzaamheid van het papier letten. 

Er wordt gesproken over twee soorten papier: ‘houthoudend’ en 'houtvrij'. Voor de productie van houtvrij papier is wel degelijk hout nodig. Houtvrij papier kost zelfs meer bomen dan houthoudend papier, omdat er minder efficiënt gebruik gemaakt wordt van hout. Voor de productie wordt alleen het cellulose uit het hout gebruikt en niet het lignine (houtstof, vandaar de naam ‘houtvrij’). Een kilogram houtvrij papier bevat daardoor ongeveer dubbel zoveel hout als een kilo houthoudend papier (waarvoor wel lignine is gebruikt). Het voordeel van houtvrij papier is dat het sterk en wit is en zich goed leent voor recycling. Houthoudend papier is niet zo sterk en vergeelt snel als het ongebleekt blijft (zoals bijvoorbeeld krantenpapier). De meeste papiersoorten zijn dan ook ´houtvrij´. Dit betekent dat het ook bij houtvrij papier van belang is om te letten op de duurzame herkomst van de grondstof.