Nieuws

Uitnodiging bijeenkomst: Inkopen duurzaam hout, van beleid naar praktijk

23 maart 2015

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast? Kom dan op 23 april naar de gratis themamiddag ‘Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!’ bij de gemeente Rotterdam. In twee uur bent u op de hoogte van alle in’s en out’s over het inkopen van duurzaam hout en ontvangt u de tools om binnen uw eigen organisatie te zorgen voor 100% duurzame houtinkoop. Meld u nu aan!

Hout is een natuurlijk materiaal dat veelvuldig wordt toegepast in overheidsprojecten, zoals woningen en publieke gebouwen, maar ook in de grond-, weg- en waterbouw. In 2008 heeft de overheid het initiatief genomen om criteria op te stellen voor het inkopen van duurzaam hout. Een belangrijke stap, want daarmee draagt u bij aan het instandhouden van bossen wereldwijd. Maar maken we de ambities ook waar?

Ondanks de goede intenties blijkt het bij de uitvoering in de praktijk niet altijd even goed te gaan. Welke keurmerken voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid? Hoe verwoord ik de vraag naar duurzaam hout in het bestek? Hoe gaat mijn opdrachtnemer om met de vraag naar duurzaam hout? Hoe weet ik of er uiteindelijk ook duurzaam hout is toegepast? Allemaal vragen die tijdens de bijeenkomst worden beantwoord. Ook biedt de bijeenkomst de ruimte om uw praktijkvragen en ervaringen in te brengen en te bespreken met een expert.

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Introductie van de bijeenkomst Mirjam Wagteveld, secretaris van de Green Deal 'Bevorderen duurzaam bosbeheer’
15.10 uur Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar duurzaam hout belangrijk? René Boot van Tropenbos International
15.30 uur Duurzaam hout borgen in alle fases van het inkoopproces Annemieke Visser-Winterink van Borgman Beheer / Probos
16.00 uur Inkopen van duurzaam hout door de gemeente Rotterdam Bill Sahepaty-Engel en Léon Dijk van de gemeente Rotterdam
16.20 uur Reflectie van een ondernemer : hoe maken we samen de stap naar 100% duurzaam hout? Tessa van Swaay van Van Swaay Duurzaam Hout
16.40 uur Vragen en discussie
17.00 uur Einde programma en borrel

*Tijdens de borrel staan de sprekers en andere experts u graag te woord om uw eigen praktijksituatie te bespreken.

Wie, wat en waar:
Datum: 23 april2015
Locatie: Gemeente Rotterdam (De Rotterdam, Wilhelminakade 177)

Aanmelden: Aanmelden kan tot vrijdag 17 april via m.wagteveld@vvnh.nl. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Doelgroep: Projectleiders, beleidsmedewerkers, bouwtechnisch medewerkers, bestekschrijvers, toezichthouders en inkopers betrokken bij GWW- of bouwprojecten waarin hout wordt toegepast.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Hierin werken 27 organisaties samen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen tot norm te maken in Nederland.

Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam Wagteveld via 06 46626535. Graag tot ziens op 23 april!

Te specifieke vraag beperkt gebruik duurzaam geproduceerd hout

17 december 2014

"Opdrachtgevers die bij aanbestedingen vastleggen dat zij duurzaam geproduceerd hout in hun projecten toegepast willen hebben, dit tot een gunningscriterium verheffen, tijdens de uitvoering alert zijn, controleren en afwijkingen niet accepteren, maken hun ernst duidelijk en helpen mee duurzaam geproduceerd hout in Nederland de norm te maken. Een te specifieke omschrijving in het bestek van houtsoort en keurmerk beperken dat." Dit was een van de uitkomsten van een recent gehouden Green Deal seminar bij Waterschap Rivierenland in Tiel over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in de (water)bouw.

Waterschappen gebruiken in onder andere beschoeiingen en damwanden veel tropisch hardhout. Het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt neemt jaarlijks toe blijkt uit de importcijfers van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, van 58% in 2008 naar 86% in 2013. Echter, op het gebied van hardhout (55% aantoonbaar duurzaam in 2013) zijn nog flinke inspanningen nodig waarbij Waterschappen een belangrijke rol hebben. Als overheidsorgaan committeren zij zich met het duurzaam inkoopbeleid hout uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Maar wat is duurzaam? De Rijksoverheid heeft een commissie TPAC ingesteld om criteria voor het duurzaam inkopen van hout vast te stellen. Op basis daarvan worden bestaande certificatiesystemen getoetst. In de praktijk betekent dit dat hout met een certificaat van FSC of PEFC, en voor de komende twee jaar ook hout uit Maleisië met het MTCS-keurmerk voldoen.

Annemieke Visser-Winterink van Stichting Probos ontraadt overheidopdrachtgevers van hun opdrachtnemers een specifiek keurmerk te verlangen of gebruik van een specifieke houtsoort voor te schrijven. "Daarmee beperk je de opdrachtnemer op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid en prijs. Bovendien handel je feitelijk ook in strijd met de Europese regels voor aanbesteding. Als je in plaats daarvan verwijst naar de overheidscriteria en daarnaast fysisch mechanische eigenschappen eist, geef je de opdrachtnemer optimale vrijheid te doen waar hij goed in is: je opdracht kwalitatief en kosteneffectief realiseren. Bovendien verbreed je daarmee het houtsoortengebruik uit duurzaam beheerde bossen.”

De zienswijze tot verbreding krijgt bijval van directeur René Boot van Stichting Tropenbos Internationaal. "300 miljoen mensen in de wereld zijn volledig afhankelijk van tropisch bos. Het niet toepassen van duurzaam geproduceerd hout of het kiezen van alternatieve materialen maakt die bossen kwetsbaar voor ontbossing en omzetting naar landbouwgrond. Het idee dat houtkap hetzelfde is als ontbossing is fout. De focus op een enkele houtsoort beperkt de economische waarde van een bos en daarmee het benodigde kapitaal om een bos duurzaam in stand te kunnen houden."

Het leveren van het hout uit duurzaam beheerde bossen is al lang geen probleem meer, zo werd tijdens de paneldiscussie onder leiding van Ronald Hiel van Schuttelaar & Partners duidelijk. Gespecialiseerde houthandels hebben in 95% van de gevallen het gevraagde duurzame hout op voorraad. "En in de overige vijf procent komen we graag met een alternatief," zegt directeur John Hoogendoorn van GWW Houtimport te Lopik. "Gebruik ons als houthandel waar we goed in zijn: het leveren van bij uw project passend duurzaam geproduceerd hout."

In de Green Deal 'Bevorderen duurzaam bosbeheer' committeren 3 ministeries, 20 brancheorganisaties, 2 vakbonden, Stichting Tropenbos Internationaal en IDH The Sustainable Trade Initiative om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland tot norm te maken en daarmee een impuls te geven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Zie www.bewustmethout.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.

Voor meer vragen over de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’  kunt u terecht op www.bewustmethout.nl of contact opnemen met de secretaris Mirjam Wagteveld via 06 46626535 of m.wagteveld@vvnh.nl

Uitnodiging Green Deal-themabijeenkomst 27 november a.s. in Tiel

10 oktober 2014

‘Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!’

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder of inkoper betrokken bij GWW- of bouwprojecten? Kom dan op 27 november naar de door de Green Deal 'Bevorderen Duurzaam bosbeheer’ georganiseerde themabijeenkomst ‘Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!’ bij Waterschap Rivierenland in Tiel. In een ochtend praten we u graag bij over het inkopen van duurzaam hout en bieden we u de tools om binnen uw eigen organisatie te zorgen voor 100% duurzame houtinkoop.

Hout is een natuurlijk materiaal dat veelvuldig wordt toegepast in overheidsprojecten, zoals woningen en publieke gebouwen, maar ook in de grond-, weg- en waterbouw. In 2008 heeft de rijksoverheid het initiatief genomen om criteria op te stellen voor het inkopen van duurzaam hout. Zo dragen we bij aan het instandhouden van bossen wereldwijd. Maar maken we de ambities ook waar?

Ondanks de goede intenties blijkt de praktijk soms weerbarstig. Welke keurmerken voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid? Hoe verwoord ik de vraag naar duurzaam hout in het bestek? Hoe gaat mijn opdrachtnemer om met de vraag naar duurzaam hout? Hoe weet ik of er uiteindelijk ook duurzaam hout is toegepast? Allemaal vragen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen. Ook biedt de bijeenkomst de ruimte om uw praktijkvragen en ervaringen in te brengen en te bespreken met een expert.

Voorlopig programma:

09.30 uur        Inloop met koffie en thee

10.00 uur        Opening - mevrouw Hennie Roorda, bestuurder bij Waterschap Rivierenland

10.10 uur        Introductie - dagvoorzitter Ronald Hiel van Schuttelaar & Partners

10.20 uur        Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar duurzaam hout belangrijk                                - René Boot van Tropenbos International

10.40 uur        Het inkopen van duurzaam hout in de praktijk: wat gaat goed en wat kan beter?                                     - interview met diverse medewerkers van Waterschap Rivierenland

11.00 uur        Duurzaam inkopen borgen in alle fases van het inkoopproces: wat betekent dat                                     voor hout? – duo presentatie Mark van Benthem van Probos en een expert van                                       PIANOo

11.30 uur        Welke rol heeft de markt bij de inkoop van duurzaam hout? - Reflecties van een                                      ondernemer

11.50 uur        Paneldiscussie met de zaal: Hoe maken we samen de stap naar 100% duurzaam hout                           en wie heeft daarbij welke verantwoordelijkheid?

12.30 uur        Afsluiting, lunch en informatiemarkt waar experts aanwezig zijn om uw vragen                                     te beantwoorden

Wie, wat en waar:

Locatie:           Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1, Tiel)

Datum:           27 november 2014.

Aanmelden: Aanmelden kan tot vrijdag 21 november via m.wagteveld@vvnh.nl. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Doelgroep:    Projectleiders, beleidsmedewerkers, bouwtechnisch medewerkers, bestekschrijvers, toezichthouders en inkopers betrokken bij GWW- of bouwprojecten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Hierin werken 27 organisaties samen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen tot norm te maken in Nederland. Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met ondergetekende via 06 46626535. Graag tot ziens op 27 november!

Mede namens de ondertekenaars van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ en Waterschap Rivierenland,

Mirjam Wagteveld

Secretaris Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’

‹ Vorige 1 2 3 4 Volgende ›