Kabinet erkent duurzaam keurmerk Maleisisch hout

22 december 2016

Het kabinet erkent definitief het Maleisische duurzaam houtcertificaat MTCS. Door deze erkenning stimuleert de overheid het behoud en duurzaam beheer van de bossen in Maleisië. In het rapport van de Inkoop Commissie Hout (TPAC) staat dat MTCS-hout voldoet aan de duurzaamheidseisen die het Rijk stelt in haar duurzaam inkoopbeleid. Bij de inkoop van hout kan het keurmerk MTCS net als de keurmerken FSC en PEFC gebruikt worden als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Volgens Staatsecretaris Dijksma heeft MTCS laten zien dat ze aan alle eisen voldoen om erkend te worden.

Certificering maakt het mogelijk dat de eigenaren van een bos geld verdienen door bos te behouden, in plaats van het bos te kappen en om te zetten in andere vormen van landgebruik. Om voor certificering in aanmerking te komen, moet de manier waarop het hout geoogst wordt aan veel regels voldoen. Deze regels hebben betrekking op sociale, economische en milieuaspecten.

Als hout geoogst en verhandeld wordt volgens de regels van een certificaat, wordt de schade aan het bos tot een minimum beperkt, wordt er ruimte gecreëerd voor behoud van biodiversiteit en worden de belangen van inheemse volken respectvol betrokken. Uit het rapport van TPAC blijkt dat MTCS aan de Nederlandse duurzaamheidsvoorwaarden voldoet en daarmee net als in de andere EU-lidstaten als duurzaam wordt aangemerkt.

Lees het gehele bericht via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/22/kabinet-erkent-duurzaam-keurmerk-maleisisch-hout