Interim beleid duurzaam hout verlengd met 6 maanden

7 juni 2016

De aanpassing van het rijksinkoopbeleid voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt per 2 juni 2016 verlengd met een half jaar. Ook de komende zes maanden kan hout worden ingekocht indien kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer zoals die zijn vastgelegd in TPAS.

​Met het duurzaam inkoopbeleid wil de overheid de marktvraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland stimuleren, om zo bij te dragen aan duurzaam bosbeheer in houtproducerende landen. Vooral in tropische gebieden blijft ontbossing een groot probleem. Alleen als er voldoende vraag is naar duurzaam geproduceerd hout blijft het voor boseigenaren aantrekkelijk om het bos in stand te houden. Zodra de commerciele waarde van hout afneemt is de kans groter dat het bos plaats moet maken voor veeteelt of plantages.

In de praktijk blijkt dat er in sommige houtproducerende landen grote vooruitgang wordt geboekt, maar dat het hout nog niet voldoet aan alle duurzaamheidscriteria. Hout uit deze landen mag niet worden gebruikt in Nederland. Een ongewenst effect daarvan is dat de inspanningen die al wél gedaan zijn niet worden beloond. Om een positief signaal over de gemaakte vorderingen uit te zenden heeft de Nederlandse overheid op 2 juni 2014 besloten om hout dat in belangrijke mate voldoet aan de duurzaamheidscriteria tijdelijk (2 jaar) toe te laten tot inkopen en aanbestedingen van de rijksoverheid. Het blijft echter lastig voor houtproducerende landen om aan te tonen dat het door hun geproduceerde hout volledig voldoet alle duurzaamheidscriteria die gesteld worden in het kader van het Nederlandse rijksinkoopbeleid.

Het interim-beleid wordt daarom nu met een half jaar verlengd, zodat er meer tijd is voor certificeringsystemen om de toetsingen af te ronden, waarmee kan worden vastgesteld dat met die systemen duurzaam hout is gewaarborgd en wordt aangetoond.

Meer informatie kunt u lezen in deze publicatie in de Staatscourant. ​