Conferentie 'Real impact through timber purchasing policies'

23 mei 2016


Op 23 juni vindt de conferentie 'Real impact through timber purchasing policies' plaats van 09.00 tot 18.30 uur te Rotterdam. Doel van de bijeenkomst is om het Europese duurzame inkoopbeleid naar een hoger plan te helpen tillen. Europese belanghebbenden bij duurzame houtinkoop uit de private en publieke sector, afgevaardigden van non-profitorganisaties en onderzoeksinstituten komen samen om uitdagingen te bediscussiëren, ervaringen uit de praktijk en tips met elkaar te delen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om te netwerken met kopers en leveranciers van duurzaam geproduceerd hout. Tijdens de lezingen wordt ingegaan op de bijdrage van duurzame houtproductie aan duurzaam bosbeheer, het opstellen van duurzaam inkoopbeleid en de implementatie daarvan, ontwikkelingen van EU-beleid en FLEGT, financiële instrumenten om gebruik van duurzaam (tropisch) hout te stimuleren en succesvoorbeelden uit de praktijk, zoals het marktaandeel van duurzaam geproduceerd hout in Nederland. Deelname is gratis, registratie is wel vereist. Ga voor meer informatie en registratie naar http://www.europeansttc.com/23-june-2016-conference/