Hout

Hout: een duurzame grondstof

Hout is als grondstof een zeer milieuvriendelijke keus. Het is hernieuwbaar, milieuvriendelijk en vrijwel CO2-neutraal. Bomen kunnen binnen 20 tot 120 jaar een prachtige grondstof leveren, in tegenstelling tot aardolie en ertsen die juist veel langzamer worden gevormd. Er is geen ander algemeen bouwmateriaal dat met zo weinig energie wordt geproduceerd als hout. Als de bossen waaruit het hout wordt geoogst op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstofbron. Daarnaast kan hout nadat het in langdurige constructies is toegepast, nog worden hergebruikt in andere producten en tot slot als grondstof voor groene energie worden ingezet.

Ondanks dat hout als grondstof duurzaam is, moeten de bossen waaruit het hout afkomstig is ook duurzaam beheerd worden. Bij duurzaam bosbeheer wordt het hout op een duurzame manier geoogst, zodat alle bosfuncties behouden blijven. Dit houdt in dat het gebruik van bosproducten (zoals hout) geen gevaar oplevert voor de instandhouding van het bos. Ook het verzekeren van veilige arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en het beschermen van de rechten van de bosbewoners zijn een belangrijk onderdeel van duurzaam bosbeheer. 

Met certificeren van duurzaam bosbeheer en de handelsketen wordt beoogd kopers van hout- en papierproducten de garantie te geven dat zij een product aanschaffen dat afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos, waarbij rekening is gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten. Door het kopen van deze gecertificeerde en dus aantoonbaar duurzaam geproduceerde houten producten, draagt u direct bij aan het behoud en duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Immers, zonder vraag geen aanbod.

Certificering van duurzaam bosbeheer en de handelsketen

Boscertificering is het aantonen dat een bos op een duurzame manier wordt beheerd. Een onafhankelijke partij (certificeerder) controleert hierbij aan de hand van vooraf opgestelde eisen en criteria of aan de voorwaarden van het betreffende certificeringsysteem wordt voldaan. Er zijn verschillende certificeringssytemen in omloop, zoals FSC, PEFC, CSA en SFI.

Om te kunnen garanderen dat het hout(en product) met een keurmerk ook daadwerkelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, wordt de hele keten die het hout van bos tot eindproduct doorloopt, gecontroleerd. Dit wordt de 'Chain of Custody' (CoC) genoemd. Elk bedrijf (schakel) in de keten wordt, net als het bos, door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. Indien uit deze controle blijkt dat het bedrijf voldoet aan de vooraf gestelde regels, ontvangt het bedrijf een CoC certificaat met een uniek CoC-nummer. Dit nummer op de factuur vormt het bewijs dat het hout dat gekocht wordt ook daadwerkelijk uit duurzaam beheerde bossen komt. Het is dus van groot belang dat alle schakels in de keten gecertificeerd zijn en de keten daarmee gesloten is. Dit gaat van houthandelaar, houtzagerij en timmerfabrikant tot aannemer, bouwbedrijf en winkelketen. 

Het CoC nummer op de factuur van het gecertificeerde hout moet het nummer zijn van het bedrijf waar het hout (en product) van gekocht wordt. De CoC nummers zijn te verifiëren op de websites van de verschillende certificeringssystemen. Indien één van de bedrijven in de schakel niet gecertificeerd is, mag er niet meer worden gesproken van gecertificeerd hout. Hout waarvan wordt aangegeven dat het uit gecertificeerde bossen komt, maar dat zonder certificaat wordt geleverd, wordt niet gezien als aantoonbaar duurzaam. De keten is namelijk niet gesloten en dus is niet te achterhalen of dit daadwerkelijk het stuk hout is dat uit het duurzaam beheerde bos komt.