Wegwijs in duurzaam inkopen
van hout en papier

Het gebruik van duurzaam hout en papier wordt gemeengoed in Nederland. Zowel het Rijk als de provincies, waterschappen en gemeenten hebben afgesproken om al hun benodigde hout, houtproducten en papier duurzaam in te kopen. Zo geeft de overheid het goede voorbeeld voor de particuliere markt. Voor de  Rijksoverheid geldt de doelstelling van 100% duurzaam geproduceerd hout en papier al sinds 2010, voor de andere overheden per 1 januari 2015. Op deze website vindt u, als overheidsinkoper, projectleider of directievoerder, alles wat u wilt weten over het inkopen van duurzaam geproduceerd hout of papier.

DUURZAAM INKOPEN HOUT EN PAPIER